Τμήματα

Ενηλίκων  

 • Κλασσικό Μπαλέτο – ISTD & RAD- Ρώσικο
 • Σύγχρονο
 • Μοντέρνο ISTD
 • Jazz
 • Pointe
 • Barre Astie

                                                                                                          

Παιδικά

 • Μουσικοκινητική (προσχολικής ηλικίας)
 • Προπαιδεία Μπαλέτου
 • Μπαλέτο ISTD
 • Σύγχρονο
 • Μοντέρνo