Σύγχρονος Χορός

Σύγχρονος Χορός

Η διδασκαλία είναι βασισμένη στην τεχνική safety release, που ως μια δυναμική εκδοχή των release τεχνικών, δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή μετακίνηση από και προς το πάτωμα, για δυναμική χρήση των επιπέδων και του χώρου σε διάφορες ταχύτητες.

Για τους «απ’ έξω» η φαινομενικά απλή, χαλαρή και εύκολο να εκτελεστεί κίνηση είναι ο ορισμός της τεχνικής release. Εντούτοις, η τεχνική release δεν έχει απλά και μόνο στόχο να χαλαρώσει το σώμα. Η ερμηνεία της λέξης «release» είναι «απελευθερώνω» και ουσιαστικά αυτό είναι που κάνει η εν λόγω τεχνική. Απότερος σκοπός της είναι να προετοιμάσει το σώμα να δεχθεί κάθε είδους εικόνες και δημιουργικές ιδέες και να απελευθερώσει την φαντασία. Για να το πετύχει αυτό επιδιώκει πρώτα να εξουδετερώσει το πλεονάζον φορτίο των μυών και να απαλείψει τις βαθύτερες φυσικές προκαταλήψεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της αναπνοής σε συνάρτηση με την κίνηση και στη χρήση της δυναμικής ενέργειας και ορμής που το ίδιο το σώμα παράγει, με σκοπό την οικονομία ενέργειας και την απαλλαγμένη από την περιττή ένταση κίνηση. Το σώμα κινείται περισσότερο με βάση τους νόμους της φυσικής παρά με σύμφωνα με τετριμένα αισθητικά κριτήρια.

Στενά συναρτόμενο με την τεχνική είναι το ενδιαφέρον για την δημιουργική διαδικασία, με κύριο μέσο τον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος, εστιάζοντας κάθε φορά σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες.

Η τεχνική release, ουσιαστικά δεν διαθέτει καθιερωμένα χορογραφικά σχήματα και φόρμες. Αντίθετα, εφαρμόζει τους διδακτικούς της σκοπούς διαμέσου του ίδιου του χορού και προς όφελος του χορού. Χρησιμοποιεί εικόνες και συσχετίσεις με σκοπό την δημιουργία νέων κινητικο-αισθητικών εμπειριών, που διευκολύνουν την εκτέλεση των κινήσεων, καθώς και στοιχεία από την ψυχολογία της ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα, τα κινησιολογικά μοτίβα του μωρού, το ξάπλωμα και την εμβρυακή στάση, τα οποία χρησιμοποιούνται για μία ποικιλία από κινήσεις στο δάπεδο.

Σημαντικό ρόλο παίζει η ευθυγράμμιση του σώματος και η κατάλληληλη επαναδρομολόγηση της ροής ενέργειας ώστε το βάρος να υποστηρίζεται από το κέντρο του σκελετικού συστήματος και η κίνηση να ξεκινάει από τους μεις που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του σώματος. Ακόμη και η ίδια η ακινησία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τεχνικής release, καθώς θεωρείται ως η γεννεσιουργός αιτία νέων εμπειριών και δημιουργικότητας.