Μοντέρνος Χορός

Μοντέρνος Χορός

Ο μοντέρνος χορός στηρίζεται σε πιο δυναμικές τεχνικές απ’ αυτές του κλασικού χορού. Με αυτό το τρόπο, το παιδί να εκτονώνει την ενέργεια του και εξωτερικεύει τα συναισθήματα του.Η ένταση και η δυναμική που χρησιμοποιεί το παιδί για να αντεπεξέλθει σε μια μοντέρνα χορογραφία, εκτός του ότι το γυμνάζει καταπληκτικά, το βοηθά και στην προσωπική του ζωή, αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση του καθώς επίσης και την αυτοπροβολή του.