Κλασικό Μπαλέτο

Κλασικό Μπαλέτο

Το κλασικό μπαλέτο βοηθά στη σωστή στάση σώματος καθώς επίσης και την ευλυγισία. Το παιδί αναπτύσει ένα δυνατό κορμό αλλά ταυτόχρονα εκγυμνάζει και τα άκρα.Ο μαθητής μαθαίνει να ελέγχει το σώμα του, διατηρώντας την ποιότητα στη κίνηση του. Ακόμη, βελτιώνει την ισορροπία και την αλτικότητα του. Πολλές φορές, ο κλασικός χορός βοηθά και ένα παιδί με ποιοτικές αποκλίσεις. Τα οφέλη του ωστόσο, δεν είναι μόνο σωματικά: η μουσική συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία, ενώ ο χορός είναι μια δυνατότητα έκφρασης που τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.