DDI-DDE Modern Theatre

DDI-DDE Modern Theatre

Απευθύνεται σε προχωρημένους μαθητές χορού ή χορευτές που θέλουν να γίνουν δάσκαλοι χορού στο μοντέρνο και να αποκτήσουν τα ανώτερα διπλώματα διδασκαλίας DDI (Diploma Dance Instruction) και DDE (Diploma Dance Education) του Imperial Society of teachers of dancing.

Η σχολή είναι εγκεκριμένο κέντρο επαγγελματικών σπουδών από την Αγγλία (Approved Istd Dance Centre) και υπάρχει πρόγραμμα φοίτησης με μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά. Μαζί με την καθορισμένη ύλη αναλύονται μέθοδοι διδασκαλίας .

Η ευρεία μελέτη και ανάλυση της τεχνικής του χορού σε συνδυασμό με τις εφαρμοσμένες γνώσεις ανατομίας και μουσικής, εγγυώνται για την τεχνική, θεωρητική και καλλιτεχνική κατάρτιση του αυριανού δασκάλου.